פורטל תעשיית השבבים בישראל מבית מגזין

פורטל תעשיית השבבים בישראל מבית מגזין

צ'יפורטל - פורטל של תעשית השבבים בישראל
חדשות מתעשיית השבבים בישראל

 

camtek_logo
 


קמטק מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2017:
הכנסות שיא של 25.8 מיליון דולר בתחום המוליכים למחצה

חברת קמטק פרסמה אתמול את תוצאותיה הכספיות לשנה ולרבעון הרביעי אשר הסתיימו ב-31 בדצמבר, 2017.

דגשים לתוצאות הרבעון הרביעי של 2017:
• 
• רווח תפעולי על בסיס GAAP של 3.7 מיליון דולר (14.3% מההכנסות); רווח תפעולי על בסיס non-GAAP של 3.8 מיליון דולר (14.8% מההכנסות)
• הרווח הנקי על בסיס GAAP מפעילות המוליכים למחצה הנמשכת גדל ב-333% והסתכם ב-3.3 מיליון דולר; הרווח הנקי על בסיס non-GAAP מפעילות המוליכים למחצה הנמשכת צמח ב-303% והסתכם ב-3.5 מיליון דולר
• הכנסות הרבעון הראשון צפויות לגדול בכ-25% ביחס לרבעון המקביל ולהסתכם ב-26-27 מיליון דולר

דגשים לתוצאות שנת 2017:
• ההכנסות מתחום המוליכים למחצה בשנת 2017 הסתכמו ב-93.5 מיליון דולר; גידול של 18% ביחס לאשתקד
• ההפסד התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-3.0 מיליון דולר; הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-10.4 מיליון דולר
• הרווח הנקי מפעילות נמשכת על בסיס GAAP הסתכם ב-1.7 מיליון דולר; הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-9.6 מיליון דולר
• יתרת המזומנים של החברה נכון ל-31 לדצמבר 2017 הסתכמה ב-43.7 מיליון דולר

תחזית לרבעון הראשון של 2018:

הכנסות הרבעון הראשון צפויות לגדול בכ-25% ולהסתכם ב-26-27 מיליון דולר. החברה צופה כי הגידול בהכנסות ימשיך בשנת 2018 בשיעור דו-ספרתי, לצד שיפור בשיעור הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP.

בשל השלמת המכירה של חטיבת ה-PCB של קמטק בסוף הרבעון השלישי של 2017, תוצאות חטיבה זו לא ייכללו בדוחות הכספיים של קמטק. עם זאת התוצאות יכללו במסגרת פעילות מופסקת הן בשנת 2017 במלואה, והן בתקופות ההשוואה. בעקבות המכירה של חטיבת ה-PCB, רשמה החברה הכנסה חד פעמית של 12.5 מיליון דולר הכלולה ברווח הנקי על בסיס GAAP בתוצאות שנת 2017. בנוסף, שילמה קמטק סכום של 13 מיליון דולר כחלק מהסדר פשרה במהלך 2017. סכומים אלו אינם נכללים בתוצאות על בסיס Non-GAAP. התאמה בין הנתונים הכספיים על בסיס GAAP והנתונים הכספיים שאינם על בסיס GAAP מוצגת בטבלאות הנתונים הכספיים הנכללות בהודעה לעיתונות זו. ההשוואה לתוצאות 2016 המובאות בהודעה זו הינן תוצאות הפעילות הנמשכת בלבד.

רפי עמית, מנכ"ל קמטק אמר: "אנו גאים להציג תוצאות פיננסיות חזקות לשנת 2017. השנה בלטו במיוחד הצעדים האסטרטגיים בהם נקטנו בדרך להפיכתנו לחברה הממוקדת בתחום המוליכים למחצה בלבד."

מר עמית הוסיף: "אנו אופטימיים באשר לשנה הקרובה. יתרת המזומנים והמאזן החזק שלנו ממצבים אותנו בעמדה שתאפשר לנו לממש הזדמנויות צמיחה אפשריות. כמו כן, התחלנו את השנה עם צבר ההזמנות הגבוה ביותר אי פעם, וכבר עכשיו אנחנו עדים למומנטום מוקדם וחזק של הזמנות. בהתאם לכך, אנו צופים צמיחה בשיעור דו-ספרתי בשנת 2018, ובשילוב עם יכולות המינוף התפעולי שלנו, אנו צופים כי הדבר יתבטא בשיפור הרווחיות."

תוצאות 2017 וההשוואה לתוצאות 2016 המובאות למטה הינן תוצאות הפעילות הנמשכת בלבד:

תוצאות כספיות לרבעון הרביעי של 2017

הכנסות קמטק הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת 2017 ב-25.8 מיליון דולר, גידול של 20% לעומת הכנסות של 21.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016.

הרווח הגולמי על בסיס GAAP ועל בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2017 ב-12.3 מיליון דולר (47.7% מההכנסות ו-47.8% מההכנסות), בהשוואה ל-10.1 מיליון דולר (46.9% מההכנסות) על בסיס GAAP ועל בסיס non-GAAP ברבעון המקביל ב-2016. השוני בשיעור הרווח הגולמי non-GAAP נובע בעיקר מתמהיל המוצרים והמכירות ברבעון.

הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2017 ב-3.7 מיליון דולר (14.3% מההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי GAAP של 1.1 מיליון דולר (5.1% מההכנסות) ברבעון המקביל ב-2016.

הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2017 ב-3.8 מיליון דולר (14.8% מההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי non-GAAP של 1.2 מיליון דולר (5.6% מההכנסות) ברבעון המקביל ב-2016.

הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2017 ב-3.3 מיליון דולר או 9 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס GAAP של 0.8 מיליון דולר או 2 סנט למניה בדילול מלא ברבעון המקביל ב-2016.

הרווח הנקי מפעילות המוליכים למחצה הנמשכת על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2017 ב-3.5 מיליון דולר או 10 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס non-GAAP של 0.9 מיליון דולר או 2 סנט למניה בדילול מלא ברבעון המקביל ב-2016.

נכון ל-31 בדצמבר 2017, היו בידי קמטק מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 43.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-19.7 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2016. במהלך הרבעון הרביעי קמטק קיבלה 22 מיליון דולר בעבור מכירת פעילות ה-PCB של החברה וחילקה דיבידנד בהיקף 5 מיליון דולר לבעלי המניות.

תוצאות כספיות לשנת 2017

הכנסותיה של קמטק הסתכמו בשנת 2017 ב-93.5 מיליון דולר, גידול של 18% בהשוואה להכנסות של 79.3 מיליון דולר בשנת 2016.

הרווח הגולמי על בסיס GAAP הסתכם בשנת 2017 ב-45.5 מיליון דולר (48.7% מההכנסות), בהשוואה ל-32.5 מיליון דולר (41.0% מההכנסות) בשנת 2016. הרווח הגולמי על בסיס GAAP אינו כולל הוצאה חד פעמית של 4.9 מיליון דולר הנובעת מתהליך הארגון מחדש של פעילות ה-FIT. נתון זה כולל מחיקת מלאי והוצאות חד פעמיות אחרות.

הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP הסתכם בשנת 2017 ב-45.6 מיליון דולר (48.7% מההכנסות), בהשוואה ל-37.5 מיליון דולר (47.3% מההכנסות) בשנת 2016.

ההפסד התפעולי על בסיס GAAP הסתכם בשנת 2017 ב-3.0 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי של 2.0 מיליון דולר (2.5% מההכנסות) בשנת 2016. ההפסד התפעולי בשנת 2017 כולל הוצאה חד פעמית בסך של 13 מיליון דולר במסגרת הסכם פשרה. הרווח התפעולי בשנת 2016 כולל הוצאה של 4.1 מיליון דולר הנובעת מתהליך הארגון מחדש של פעילות ה-Printar.

הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP הסתכם בשנת 2017 ב-10.4 מיליון דולר (11.1% מההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי של 3.3 מיליון דולר (4.1% מההכנסות) בשנת 2016.

הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם בשנת 2017 ב-1.7 מיליון דולר או 5 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 0.9 מיליון דולר או 2 סנט למניה בדילול מלא בשנת 2016.

הרווח הנקי על בסיסNon-GAAP הסתכם בשנת 2017 ב-9.6 מיליון דולר או 27 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי של 2.3 מיליון דולר או 6 סנט למניה בדילול מלא בשנת 2016.

עוד בתחום שבבים

כתבות נוספות בתחום

שבבים
סיוה סיפקה לאוטוטוקס מעבד אותות ששולב בפתרון לתקשורת בין כלי רכב
במהלך הרבעון חתמה סיוה על 13 הסכמי רישוי חדשים, בהם אחד הגדולים בתולדותיה לאספקת טכנולוגיות לדור 5; מוצרי...
קרא עוד
שבבים
החללית בראשית תמריא ביום שישי לפנות בוקר בדרכה לירח
מסעה יימשך כחודשיים עד למועד הנחיתה המתוכנן ב-11 באפריל 2019
קרא עוד 

תגובות (0)Add Comment
כתוב תגובה
 
 
יותר קטן | יותר גדול
 

security image
העתק תווים מוצגים


busy

שדרת הלוגואים

  • 1-Synopsys_Logo_HQ
  • 2-Umclogo
  • 3-EMC
  • 1
  • 5-Gary
  • 6-SIA
  • 7-muadon-shovevim
  • 8-Logo_Chipex
  • 9-Chiportal_logo_HR
  • 10-TAPEOUT_Logo
 
www.Deezee.co.il בניית אתרים בעצם גלישתכם באתר הכנם מסכימים לתנאי השימוש בו - לחצו כאן לקריאת תנאי השימוש - כל הזכויות שמורות Chiportal (c) 2010


CHIPORTAL RSS FEEDS
כל החדשות
מאמרים ומחקרים
מוצרים חדשים והודעות לעיתונות