פורטל תעשיית השבבים בישראל מבית מגזין

פורטל תעשיית השבבים בישראל מבית מגזין

צ'יפורטל - פורטל של תעשית השבבים בישראל
חדשות מתעשיית השבבים בישראל

אודיוקודס מראה גידול בהכנסות וברווח ברבעון הראשון

PDFגרסת הדפסהדואר אלקטרוני
שבתאי אדלרסברג קרדיט יחצ
 שבתאי אדלסברג, מנכ"ל אודיוקודס. צילום יח"צ

אודיוקודס, ספקית פתרונות מדיה ותקשורת קולית עבור סביבת עבודה דיגיטלית, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון אשר הסתיים ביום 31 במרץ 2018.

ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו ב-42.4 מיליון דולר, לעומת 41.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2017 ו- 37.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2017.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2018 ב-2.4 מיליון דולר או 8 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 1.3 מיליון דולר או 4 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של שנת 2017.

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2018 ב-3.9 מיליון דולר, או 13 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 2.5 מיליון דולר או 7 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של שנת 2017.

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל: הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות; הפחתת נכסים בלתי מוחשיים; הוצאות המתייחסות לתשלומים דחוייםבגין הרכישה של Active Communications Europe; והוצאות או הכנסות מס שלא במזומן בגין עדכון מיסים נדחים. התאמה בין הרווח הנקי GAAP ו-Non-GAAP מופיעה בטבלאות דוח רווח והפסד של הדוחות המאוחדים המצורפות להודעה זו לעיתונות.

החברה ייצרה ברבעון הראשון של שנת 2018 תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך 8.3 מיליון דולר. נכון ליום 31 במרץ 2018, היו בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח ארוך וקצר, ובטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר בהיקף של 60.1 מיליון דולר, לעומת 58.7 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2017. העלייה בהיקף המזומנים ושווי המזומנים, פיקדונות בנקאיים ובטוחות סחירות נבעה מתזרים חיובי מפעילות שוטפת אשר קוזז באופן חלקי מהמשך רכישת מניותיה של החברה במסגרת תכנית רכישת המניות שלה.

"אנו שמחים לדווח על תוצאות פיננסיות חזקות לרבעון הראשון של 2018", אמר שבתאי אדלרסברג, נשיא ומנכ"ל אודיוקודס. "ברבעון הראשון של 2018 המשכנו לפעול במסגרת פעילות ה- Enterprise Voice וביססנו את מעמדנו כמובילים בתחום זה. אנו ממשיכים במגמה החזקה שהחלה ברבעון הרביעי לשנת 2017, קבענו שיאים חדשים בתוצאות הפיננסיות שהתבטאו בהכנסות, הרווח הנקי ובשיעור הרווח הגולמי. כמו כן השגנו רווח תפעולי גבוה יותר בפעילות ה- Enterprise Voice שלנו. במהלך הרבעון היו לנו ביצועים טובים בתחום השירותים עם צמיחה של למעלה מ- 20% בהכנסות השוואה לתקופה המקבילה אשתקד. במבט לעתיד, אנו צופים כי מגמת הצמיחה תמשיך בשנת 2018, כמו כן אנו צופים להמשיך ביצירת תזרים מזומנים משמעותי מפעילות השוטפת ולהשקיע בפעילויות העתידיות..

ראוי לציין את הביצועים של פעילות ה-UC-SIP , אשר ההכנסה בגין פעילות זו הגיעה בקירוב ל 50% מסך ההכנסות. המשכנו ביישום התכנית האסטרטגית שלנו, והגדלנו את מכירות ה- UC-SIP בלמעלה מ- 30% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הביצועים שלנו ממשיכים להתבסס על שיתופי הפעולה עם השותפים שלנו מתחום האפליקציות והאינטגרציה ברחבי העולם, כמו גם בזכייה בפרוייקטים בתחום ה enterprise voice והסבת רשתות אצל מפעילי תקשורת על בסיס גלובלי. בנוסף לכך, ראינו הזדמנויות חדשות מתפתחות בתחום ה- Voice.Al שלנו", סיכם מר אדלרסברג.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2018 ב-2.4 מיליון דולר או 8 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 1.3 מיליון דולר או 4 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של שנת 2017.
הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2018 ב-3.9 מיליון דולר, או 13 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 2.5 מיליון דולר או 7 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של שנת 2017.

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל: הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות; הפחתת נכסים בלתי מוחשיים; הוצאות המתייחסות לתשלומים דחויים בגין הרכישה של Active Communications Europe; והוצאות או הכנסות מס שלא במזומן בגין עדכון מיסים נדחים. התאמה בין הרווח הנקי GAAP ו-Non-GAAP מופיעה בטבלאות דוח רווח והפסד של הדוחות המאוחדים המצורפות להודעה זו לעיתונות.

החברה ייצרה ברבעון הראשון של שנת 2018 תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך 8.3 מיליון דולר. נכון ליום 31 במרץ 2018, היו בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח ארוך וקצר, ובטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר בהיקף של 60.1 מיליון דולר, לעומת 58.7 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2017. העלייה בהיקף המזומנים ושווי המזומנים, פיקדונות בנקאיים ובטוחות סחירות נבעה מתזרים חיובי מפעילות שוטפת אשר קוזז באופן חלקי מהמשך רכישת מניותיה של החברה במסגרת תכנית רכישת המניות שלה.

"אנו שמחים לדווח על תוצאות פיננסיות חזקות לרבעון הראשון של 2018", אמר שבתאי אדלרסברג, נשיא ומנכ"ל אודיוקודס. "ברבעון הראשון של 2018 המשכנו לפעול במסגרת פעילות ה- Enterprise Voice וביססנו את מעמדנו כמובילים בתחום זה. אנו ממשיכים במגמה החזקה שהחלה ברבעון הרביעי לשנת 2017, קבענו שיאים חדשים בתוצאות הפיננסיות שהתבטאו בהכנסות, הרווח הנקי ובשיעור הרווח הגולמי. כמו כן השגנו רווח תפעולי גבוה יותר בפעילות ה- Enterprise Voice שלנו. במהלך הרבעון היו לנו ביצועים טובים בתחום השירותים עם צמיחה של למעלה מ- 20% בהכנסות השוואה לתקופה המקבילה אשתקד. במבט לעתיד, אנו צופים כי מגמת הצמיחה תמשיך בשנת 2018, כמו כן אנו צופים להמשיך ביצירת תזרים מזומנים משמעותי מפעילות השוטפת ולהשקיע בפעילויות העתידיות.

ראוי לציין את הביצועים של פעילות ה-UC-SIP , אשר ההכנסה בגין פעילות זו הגיעה בקירוב ל 50% מסך ההכנסות. המשכנו ביישום התכנית האסטרטגית שלנו, והגדלנו את מכירות ה- UC-SIP בלמעלה מ- 30% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הביצועים שלנו ממשיכים להתבסס על שיתופי הפעולה עם השותפים שלנו מתחום האפליקציות והאינטגרציה ברחבי העולם, כמו גם בזכייה בפרוייקטים בתחום ה enterprise voice והסבת רשתות אצל מפעילי תקשורת על בסיס גלובלי. בנוסף לכך, ראינו הזדמנויות חדשות מתפתחות בתחום ה- Voice.Al שלנו", סיכם מר אדלרסברג.עוד בתחום שבבים

כתבות נוספות בתחום

שבבים
מיקרוסופט תשיק היום ריאקטור למפתחים בתל-אביב
ה-Hub הטכנולוגי החדש שייפתח בדובנוב 7, ת"א כחלק מתוכנית עולמית של החברה יהווה מקום למידה ומפגש למפתחים ויאפשר...
קרא עודתגובות (0)Add Comment
כתוב תגובה
 
 
יותר קטן | יותר גדול
 

security image
העתק תווים מוצגים


busy

שדרת הלוגואים

  • 1-Synopsys_Logo_HQ
  • 2-Umclogo
  • 3-EMC
  • 1
  • 5-Gary
  • 6-SIA
  • 7-muadon-shovevim
  • 8-Logo_Chipex
  • 9-Chiportal_logo_HR
  • 10-TAPEOUT_Logo
 
www.Deezee.co.il בניית אתרים בעצם גלישתכם באתר הכנם מסכימים לתנאי השימוש בו - לחצו כאן לקריאת תנאי השימוש - כל הזכויות שמורות Chiportal (c) 2010


CHIPORTAL RSS FEEDS
כל החדשות
מאמרים ומחקרים
מוצרים חדשים והודעות לעיתונות