יוניטרוניקס מדווחת על המשך צמיחה במכירות, ברווח התפעולי וברווח הנקי

גרסת הדפסה
ren black1
 


חברת יוניטרוניקס, הנמצאת בשליטת קרן פימי ופועלת בשוק הבקרים המתוכנתים ותוכנות לניהול מערכות אוטומטיות, לרבות אוטומציה תעשייתית ומערכות ניהול רצפות ייצור, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2019. התוצאות משקפות המשך צמיחה וגידול ברווח התפעולי וברווח הנקי.
דוחות החברה לרבעון השני של 2019 מציגים את תוצאות החברה בתחום מוצרי האוטומציה (הפעילות הנמשכת), בעוד הפעילות בתחום הפתרונות האוטומטיים, אשר הועברה לחברת יוטרון, מוצגת כפעילות מופסקת.
עמית הררי, מנכ"ל יוניטרוניקס:
"יוניטרוניקס ממשיכה להרחיב את היצע הבקרים שלה ולהשקיע בטכנולוגיות מתקדמות לניהול מערכות אוטומטיות. נתח השוק שלנו בארה"ב מוכיח את היישום המוצלח של האסטרטגיה ואת הצורך הגובר בפתרונות שפיתחנו. במבט לעתיד, סדרת המוצרים המובילה שלנו (UniStream) עשויה לאפשר ליוניטרוניקס ליהנות מהצמיחה בשווקי האוטומציה התעשייתית והמערכות הלוגיסטיות ולנצל את הפוטנציאל הרב הקיים בהם".

ההכנסות של יוניטרוניקס ברבעון השני של 2019 גדלו בכ-5% ל-36.6 מיליון ש"ח, לעומת הכנסות בסך של כ-34.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול בהכנסות החברה נובע בעיקר מהעמקת הפעילות העסקית בארה"ב, הגדלה בעקביות ונאמדת הרבעון בכ-47% מסך ההכנסות של החברה, וכן מהשקת מוצרים חדשים. במחצית הראשונה של 2019 צמחו הכנסות החברה ב-7.5% והסתכמו בכ-69.6 מיליון ש"ח בהשוואה להכנסות של 64.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי ברבעון השני של 2019 הסתכם בכ-4.6 מיליון ש"ח, כ-12.6% מסך ההכנסות, גידול של כ-12% לעומת רווח תפעולי של כ-4.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח התפעולי ברבעון השני של 2019 גדל ל-12.6% מסך ההכנסות בהשוואה לשיעור רווח תפעולי של כ-11.8% ברבעון המקביל. בחציון הראשון של 2019 הרווח התפעולי הסתכם ב-8.2 מיליון ש"ח, גידול של כ- 26% בהשוואה ל-6.4 מיליון ש"ח

בחציון המקביל אשתקד. השיפור ברווח התפעולי הושג הודות לצמיחה בהכנסות וחרף העובדה שהחברה ממשיכה להשקיע בפיתוח טכנולוגיות חדשות ובהרחבת מערך המכירות בחו"ל.
הרווח הנקי מפעילות נמשכת ברבעון השני של 2019 גדל ב-73% ל-3.7 מיליון ש"ח לעומת כ-2.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. בחציון הראשון של 2019 הסתכם הרווח הנקי מפעילות נמשכת ב-7.1 מיליון ש"ח, גידול של 124% בהשוואה ל- 3.2 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של 2019 הסתכם ב-3.5 מיליון ש"ח ובכ-8.9 מיליון ש"ח לחציון הראשון.
ההון העצמי של החברה ליום 30 ביוני 2019, מסתכם לכ-56.5 מיליון ש"ח, ומהווה כ-37% מסך המאזן.
עוד בתחום שבבים

כתבות נוספות בתחום

שבבים
אלוט מזהה גידול בדרישה לפתרונות Visibility and Control על תעבורת הרשת מגופים רגולטוריים
המחצית הראשונה של 2019 מסתמנת בעלייה ברורה בדרישה לפתרונות מתקדמים המאפשרים תובנות הניתנות ליישום בשימוש...
קרא עוד
‫שבבים‬
עליבאבא חושפת שבב חזק להסקה בבינה מלאכותית
החברה אמרה שאין לה "תוכניות מיידיות למכור את השבב כמוצר עצמאי" אבל שירות בינה מלאכותית בענן מבוסס Hanguang 800 כבר...
קרא עוד