ההשקעה למופ הסתכמה ב-65.7 מיליארד שקל ב-2018

גרסת הדפסה

 

general3
שבבים.

 

ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, במחירים שוטפים, הסתכמה בשנת 2018 בכ-65.7 מיליארד ש"ח, וחלקה בתוצר המקומי הגולמי היה 4.9%. על פי אומדנים מוקדמים, בשנת 2018 עלתה ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, במחירים קבועים, ב-4.6%, לאחר עלייה של 6.5% בשנת 2017 ושל 8.7% בשנת 2016.

כך עולה מדו"ח שחשפה ביום חמישי האחרון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

נקודות נוספות מתוך הדו"ח:


• בהוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי חלה עלייה של 4.6% במחירים קבועים בשנת 2018.
• ההוצאה הלאומית למו"פ אזרחי הסתכמה בשנת 2018 בכ-65.7 מיליארד ש"ח – 4.9% מהתמ"ג (4.8% בשנת 2017).
• ההוצאה למו"פ אזרחי לנפש בישראל הגיעה בשנת 2018 ל- 1,973 דולר (דולרים שוטפים במונחי שווי כוח הקנייה של התמ"ג) בעיקר בשל ריכוז גבוה של מרכזי פיתוח של חברות רב-לאומיות בישראל.
• במגזר העסקי הייתה עלייה של 5.1% בהוצאה למו"פ במחירים קבועים, בהמשך לעלייה של 7.3% בשנת 2017.
• בשנת 2017 52.6% ממימון המו"פ היה מחו"ל ו-35.9% מהמגזר העסקי.
• בשנת 2018 הופנו 55.9% מהוצאות משרדי הממשלה לקידום הידע הכללי (הכולל ברובו את ההקצבות למו"פ של הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה), ו-29.8% מהן הופנו לקידום טכנולוגיות תעשייתיות.
הגדרות והסברים
מחקר ופיתוח (מו"פ) הוא פעילות שיטתית ומקורית המיועדת ליצור ידע מדעי או טכנולוגי חדש, כולל ידע על אדם, תרבות וחברה או לפתח יישום חדש של ידע מדעי או טכנולוגי.

עוד בתחום שבבים

כתבות נוספות בתחום

‫שבבים‬
יצרני מחשבים אישיים מתכוננים שוב למחסור במעבדים
כותרת ביניים * כותרת ביניים
קרא עוד
שבבים
אלוט מזהה גידול בדרישה לפתרונות Visibility and Control על תעבורת הרשת מגופים רגולטוריים
המחצית הראשונה של 2019 מסתמנת בעלייה ברורה בדרישה לפתרונות מתקדמים המאפשרים תובנות הניתנות ליישום בשימוש...
קרא עוד