ננו דיימנשן גייסה 7 מיליון דולר בהנפקה פרטית

גרסת הדפסה
NANO DIMENTION
 

חברת ננו דיימנשן הדואלית הודיעה כי חתמה על הסכמי השקעה לפיהם תבוצע הנפקה פרטית למשקיעים כשירים של הלוואה המירה עם סכום ראשוני של כ-4.3 מיליון דולר ו-2.7 מיליון דולר נוספים שיתקבלו בשתי מנות עתידיות. סך כל הכסף שיתקבל מההנפקה מסתכם ב-7 מיליון דולר.

ההלוואה ניתנת להמרה ל-ADS של החברה בצירוף אופציות לרכישת American Depositary Share ביחס של 0.85 אופציה לכל יחידה. החברה צופה כי התקבולים ברוטו מהמנה הראשונה של ההנפקה יהיו כ-4.3 מיליון דולר לפני ניכוי ועמלות והוצאות הנפקה נוספות. ההנפקה הפרטית צפויה להיסגר ב-4.9.

ההלוואה ההמירה תהיה ללא בטוחות, בעלת אורך חיים של עד 4 במרץ 2021 ,לא תישא ריבית מלבד באירועי default מסוימים ותהיה ניתנת להמרה, לבחירת המשקיע, ל- Shares Depositary American של החברה במחיר המרה ראשוני של 0.29 דולר, בכפוף להתאמות שנקבעו בהסכם, לרבות התאמות לאחר הנפקת המנות הנוספות של ההלוואה ההמירה.

ההלוואה ההמירה כוללת מנגנון של המרה כפויה עבור חלק או כל ההלוואה במידה והמחיר הממוצע המשוקלל של ה- Shares Depositary American של החברה יגיע לרמות מסוימות, כפוף למגבלות שנקבעו בהסכם. מחיר המימוש של האופציות הינו 125% ממחיר ההמרה של ההלוואה, הן יהיו ניתנות למימוש החל מ- 6 חודשים לאחר מועד הנפקתן ויפקעו 5 שנים לאחר הנפקתן.

ננו דיימנשן מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה הצפויה לטובת הרחבה גלובלית של שיווק ומכירות, הגדלת יכולות הייצור וכן מטרות כלליות של החברה.

הבנק Partners Global Alliance./P.G.A שימש כסוכן הבלעדי של ההנפקה.

המניות שיונפקו וימכרו במסגרת ההנפקה הפרטית לא ירשמו בעת ההנפקה הראשונית למסחר לפי חוק ני"ע האמריקאי, ואינן ניתנות להנפקה או מכירה בארה"ב ללא מסמך רישום בהתאם לחוק ני"ע האמריקאי או פטור רלוונטי מרישום כאמור. החברה התחייבה להגיש מסמך רישום לרשות לני"ע האמריקאית על מנת לרשום את ה-Shares Depositary American שינבעו מהמרת ההלוואה ההמירה וממימוש האופציות.עוד בתחום שבבים

כתבות נוספות בתחום

‫שבבים‬
יצרני מחשבים אישיים מתכוננים שוב למחסור במעבדים
כותרת ביניים * כותרת ביניים
קרא עוד
שבבים
אלוט מזהה גידול בדרישה לפתרונות Visibility and Control על תעבורת הרשת מגופים רגולטוריים
המחצית הראשונה של 2019 מסתמנת בעלייה ברורה בדרישה לפתרונות מתקדמים המאפשרים תובנות הניתנות ליישום בשימוש...
קרא עוד