פורטל תעשיית השבבים בישראל מבית מגזין

פורטל תעשיית השבבים בישראל מבית מגזין

צ'יפורטל - פורטל של תעשית השבבים בישראל
חדשות מתעשיית השבבים בישראל

אלביט מדווחת על הכנסות של 3 מיליארד דולר ברבעון הרביעי

PDFגרסת הדפסהדואר אלקטרוני

Elbit_Systems_President_and_CEO_Bezhalel_Butzi_Machlis__medium
בצלאל מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות
אלביט מערכות הודיעה היום על תוצאות פעילותה ברבעון הרביעי ובשנה שהסתיימו ב- 31 בדצמבר 2014.
תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2014:
ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו ב- 850.3 מיליון דולר, לעומת 811.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2013.
הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם ב- 229.5 מיליון דולר (27.0% מסך ההכנסות), לעומת רווח גולמי של 221.5 מיליון דולר (27.3% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי לפי non-GAAP לרבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם ב- 235.0 מיליון דולר (27.6% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 228.1 מיליון דולר (28.1% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות המחקר והפיתוח, נטו ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו ב- 71.0 מיליון דולר (8.4% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 63.9 מיליון דולר (7.9% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות השיווק והמכירה, נטו ברבעון הרביעי של 2014 הסתכמו ב- 59.5 מיליון דולר (7.0% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 60.7 מיליון דולר (7.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות הנהלה וכלליות, נטו ברבעון הרביעי של 2014 הסתכמו ב- 34.8 מיליון דולר (4.1% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 39.1 מיליון דולר (4.8% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2014 הסתכם ב- 64.2 מיליון דולר (7.6% מסך ההכנסות) לעומת רווח תפעולי של 57.9 מיליון דולר (7.1% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפי non-GAAP ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם ב- 74.8 מיליון דולר (8.8% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 70.5 מיליון דולר (8.7% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות המימון, נטו ברבעון הרביעי של 2014 הסתכמו ב- 11.2 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות מימון, נטו בסך של כ- 10.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
המיסים על ההכנסה ברבעון הרביעי של 2014 הסתכמו בסך של כ- 9.5 מיליון דולר, בהשוואה למסים בסך של כ- 8.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

חלק החברה ברווח הנקי של חברות כלולות ושותפויות ברבעון הרביעי של 2014 הסתכם ב- 1.8 מיליון דולר (0.2% מההכנסות), בהשוואה לסך של 5.5 מיליון דולר (0.7% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
חלק המיעוט ברווח ברבעון הרביעי של 2014 הסתכם ב- 1.2 מיליון דולר בהשוואה ל- 2.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון הרביעי של 2014 הסתכם ב- 44.0 מיליון דולר (5.2% מההכנסות), בהשוואה לרווח בסך של 42.9 מיליון דולר (5.3% מההכנסות). הרווח הנקי לפי non-GAAP ברבעון הרביעי של 2014 היה 52.8 מיליון דולר (6.2% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 53.5 מיליון דולר (6.6% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח נטו למניה בדילול מלא, ברבעון הרביעי של שנת 2014, עמד על 1.03 דולר, בהשוואה לרווח נטו למניה של 1.01 דולר ברבעון הרביעי של 2013. הרווח המדולל למניה לפי ה- non-GAAP ברבעון הרביעי של 2014 עמד על 1.24 דולר, בהשוואה  ל- 1.26 דולר ברבעון המקביל אשתקד.

תוצאות שנת 2014:
ההכנסות בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2014 הסתכמו ב- 2,958.2 מיליון דולר לעומת 2,925.2 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2013. התחומים העיקריים שתרמו להכנסות החברה היו תחום המערכות המוטסות ותחום מערכות התקשו"ב. הגידול בהכנסות בתחומים אלו נבע בעיקר כתוצאה מגידול במכירת מערכות אוויריות, מערכות לוחמה אלקטרונית ומערכות HLS שנמכרו לאמריקה הלטינית. חלה ירידה קלה במכירות מערכות יבשה בישראל ומערכות ואלקטרואופטיקה בארה"ב.
הכנסות לפי אזורי פעילות: הגידול במכירות לאסיה פאסיפיק נבע בעיקר ממכירות בפרויקט שדרוג טנקים באזור זה. הגידול המשמעותי במכירות באמריקה הלטינית נבע בעיקר ממכירות מערכות לוחמה אלקטרונית, מערכות HLS ומערכי מל"טים.
עלות המכר בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2014 הסתכמה ב- 2,133.2 מיליון דולר (72.1% מההכנסות) לעומת 2,100.3 מיליון דולר (71.8% מההכנסות) בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2013.
הרווח הגולמי בשנת 2014 הסתכם ב- 825.1 מיליון דולר (27.9% מסך ההכנסות), לעומת רווח גולמי של 824.8 מיליון דולר (28.2% מסך ההכנסות) אשתקד. הרווח הגולמי לפי non-GAAP לשנת 2014 הסתכם ב- 846.7 מיליון דולר (28.6% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 847.9 מיליון דולר (29.0% מסך ההכנסות) אשתקד.
הוצאות המחקר והפיתוח, נטו בשנת 2014 הסתכמו ב- 228.0 מיליון דולר (7.7% מההכנסות), בהשוואה ל- 220.5 מיליון דולר (7.5% מסך ההכנסות) אשתקד.
דברי ההנהלה
בצלאל מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות אמר: "אנו מרוצים מביצועינו ברבעון הרביעי ובשנת 2014 המעידים על הבסיס העסקי היציב של החברה. אנו מעודדים מהצמיחה בצבר ההזמנות שלנו במהלך השנה שחלפה, אשר כמצופה, הביאה לגידול בהכנסות. זהו סימן לפוטנציאל הצמיחה שלנו, המאפשר לנו ראיה טובה יותר של תוצאות החברה בשנים הבאות. מרכיב חשוב נוסף בתוצאות הפעילות שלנו הוא הגידול היציב בשני שווקי יעד חשובים שלנו – אמריקה הלטינית ואסיה פסיפיק. תוצאות אלה ושילובן עם סביבת מאקרו חיובית יותר לתקציבי ביטחון, מאפשרות לנו לגלות אופטימיות לגבי שנת 2015".

עוד בתחום צבאי ובטחוני

כתבות נוספות בתחום

צבאי / בטחוני‬
ניסוי מוצלח לחץ 3, יירט שלוש מטרות מחוץ לאטמוספירה
סדרת הניסויים הדגימה בהצלחה מלאה יכולת יירוט (Hit-to-kill) של מטרות בגובה רב מחוץ לאטמוספירה. במהלך הסדרה נעשה שימוש במכ"מ אמריקני AN\TPY2, הודגמה...
קרא עוד
צבאי / בטחוני‬
רפאל מתחילה בייצור מכלולים אלקטרוניים למערכת ברק 8 להודו בהיקף של 100 מיליון דולר
רפאל משמשת כספק משנה של התעשייה האווירית בפרויקט ברק 8 לצבא היבשה וחיל האוויר ההודי, והקימה לשם כך חברת בת בהודו
קרא עוד


תגובות (0)Add Comment
כתוב תגובה
 
 
יותר קטן | יותר גדול
 

security image
העתק תווים מוצגים


busy

שדרת הלוגואים

  • 1-Synopsys_Logo_HQ
  • 2-Umclogo
  • 3-EMC
  • 1
  • 5-Gary
  • 6-SIA
  • 7-muadon-shovevim
  • 8-Logo_Chipex
  • 9-Chiportal_logo_HR
  • 10-TAPEOUT_Logo
 
www.Deezee.co.il בניית אתרים בעצם גלישתכם באתר הכנם מסכימים לתנאי השימוש בו - לחצו כאן לקריאת תנאי השימוש - כל הזכויות שמורות Chiportal (c) 2010


CHIPORTAL RSS FEEDS
מאמרים ומחקרים
מוצרים חדשים והודעות לעיתונות