אפלייד מטריאלס רשמה ברבעון השני הזמנות לתחום הסיליקון בשווי 1.55 מיליארד דולר

גרסת הדפסה

applied_materials_equipment
אפלייד מטריאלס יצרנית פתרונות ייצור לענפי המוליכים למחצה, הצגים והאנרגיה הסולרית, פרסמה את התוצאות הכספיות לרבעון השני של שנת הכספים 2013, שהסתיים ב-28 באפריל, 2013.

אפלייד קיבלה הזמנות המסתכמות ב-2.27 מיליארד דולר, גידול של 7 אחוזים בהשוואה לרבעון הקודם. ההזמנות של קבוצת מערכות הסיליקון גדלו ב-14 אחוזים לעומת הרבעון הראשון ושל קבוצת הצגים ב-41 אחוזים מהרבעון הקודם. המכירות נטו הסתכמו ב-1.97 מיליארד דולר, גידול של 25 אחוזים בהשוואה לרבעון הקודם.

אפלייד רשמה רווח תפעולי מתואם, שלא לפי GAAP בסך 285 מיליון דולר ורווח נקי מתואם שלא לפי GAAP בסך 199 מיליון דולר אט 16 סנט למניה על בסיס מדולל. החברה רשמה הפסד תפעולי של 69 מיליון דולר לפי GAAP והפסד נקי לפי GAAP של 129 מיליון דולר או 11 סנט למניה על בסיס מדולל. הרווח הנקי לפי GAAP כלל 278 מיליון דולר של חיובי פגימת מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים הנובעים ממגזר פתרונות האנרגיה והסביבה (EES)

כתוצאה מהתדרדרות נוספת בתנאי שוק הציוד הסולרי, וכן חיובים בסך 10 מיליון דולר הקשורים לתוכניות ארגון מחדש שעליהן הכריזה החברה בעבר. החברה ממשיכה לנקוט מדיניות תקיפה של הפחתת הוצאות במגזר ה-EES.
"זהו הרבעון  השני ברציפות שאפלייד מציגה ביצועים מצוינים עם הזמנות המסתכמות ביותר מ-2 מיליארד דולר," אמר

מייק ספלינטר, יו"ר ומנכ"ל אפלייד מטריאלס. "אנו עדים לביקוש גובר לטכנולוגיות האפשרות המרכזיות שלנו מצד מלקוחותינו האסטרטגיים הגדולים וממשיכים להיות מחויבים להשגת צמיחה רווחית."

גארי דיקרסון, נשיא אפלייד מטריאלס, התייחס גם לפעילות החברה בישראל (PDC), באומרו כי: "אנו מחזקים את השקעותינו בתמיכת אפליקציה ב-PDC, שם הגענו לרבעון עם צבר ההזמנות הגבוה ביותר במכונות לסריקת פרוסות הסיליקון".

סיכום התוצאות הרבעוניות

התוצאות המתואמות של אפלייד שלא לפי GAAP אינן כוללות את השפעת הפריטים הבאים, לפי המקרה: פריטי מיסוי מסוימים ונפרדים, עלויות ארגון מחדש והתאמות בגינן; עלויות מסוימות הקשורות לרכישת חברות; ופגימת נכסים, מוניטין או השקעות. התאמת התוצאות הפיננסיות לפי GAAP עם התוצאות שלא לפי GAAP מובאת בטבלאות הכלולות בהודעה זו. ראה גם סעיף "שימוש במדדים פיננסיים מתואמים שלא לפי GAAP" להלן.
תוצאות והשוואות ניתנות לדיווח בין הרבעון השני לרבעון שקדם לו

ההזמנות בקבוצת מערכות הסיליקון הסתכמו ב-1.55 מיליארד דולר, גידול של 14 אחוזים המיוחס ברובו להזמנות של זיכרונות. המכירות נטו הסתכמו ב-1.29 מיליארד דולר, גידול של 33 אחוזים הנובע מהזמנות של יצרני מוליכים למחצה. הרווח התפעולי לפי GAAP גדל ל-283 מיליון דולר או 21.9 אחוזים מהמכירות נטו. הרכב ההזמנות החדשות ברבעון השני היה כדלהלן: מתקני מוליכים למחצה 66 אחוזים; לוג'יק/אחרים 13 אחוזים; זיכרונות פלאש 11 אחוזים; ו-DRAM 10 אחוזים.

ההזמנות מקבוצת השירותים הגלובליים של אפלייד מטריאלס הסתכמו ב-481 מיליון דולר, ירידה של 12 אחוזים הנובעת בעיקר מתזמון החידוש של חוזי שירות המתרחש ברובו ברבעון הראשון של שנת הכספים. המכירות נטו הסתכמו ב-517 מיליון דולר, עלייה של 10 אחוזים. הרווח התפעולי המתואם שלא לפי GAAP גדלה ל-120 מיליון דולר ועלה ב-3.9 אחוזים ל-23.2 אחוזים מהמכירות. הרווח התפעולי לפי GAAP גדל ל-19 מיליון דולר או 15.0 אחוזים מהמכירות נטו.

ההזמנות מקבוצת האנרגיה והסביבה (EES) הסתכמו ב-39 מיליון דולר, ירידה של 43 אחוזים. המכירות נטו הסתכמו ב-38 מיליון דולר, ירידה של 17 אחוזים. קבוצת ה-EES הציגה הפסד תפעולי מתואם של 34 מיליון דולר לא לפי GAAP והפסד תפעולי של 322 מיליון דולר לפי GAAP, לא כולל חיובי פגימה בסך 278 מיליון דולר.

מידע פיננסי רבעוני נוסף
צבר ההזמנות גדל ב-9 אחוזים מהרבעון הקודם ל-2.30 מיליארד  דולר לרבות התאמה שלילית של 102 מיליון דולר.
הרווח הגולמי היה 43.2 אחוזים על בסיס מתואם שלא לפי GAAP, עלייה לעומת 39.8 אחוזים ברבעון הקודם המשקף מכירות נטו גבוהות יותר וחיובי מלאי נמוכים יותר. הרווח הגולמי לפי GAAP היה 41.0 אחוזים.
הוצאות מו"פ והנדסה גדלו ב-40 מיליון דולר או 12 אחוזים מהרבעון הקודם. בהשוואה שנתית, הוצאות המו"פ וההנדסה יחד עם הוצאות המכירה, הנהלה וכלליות גדלו ב-5 נקודות ל-59 אחוזים, נתון המשקף את השפעת השינויים המבניים שנועדו לממן יוזמות צמיחה.

שיעור המס האפקטיבי היה 24.9 אחוזים על בסיס מתואם שאינן לפי GAAP. שיעור המס האפקטיבי לפי GAAP היה (43.3) אחוזים ושיקף את השפעות חיוב פגימת המוניטין, שאינן מוכרות לצורכי מס. החברה שילמה דיבידנד מזומן בסך 108 מיליון דולר והשתמש ב-100 מיליון דולר לרכישה מחדש של 8 מיליון ממניותיה הרגילות.
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות בסוף הרבעון הסתכמו ב-2.85 מיליארד דולר, עלייה קלה מהרבעון הקודם. br />


עוד בתחום צב"ד

כתבות נוספות בתחום

‫צב"ד‬
קיידנס משיקה את Celsius, פתרון לשוק התכנון וניתוח מערכות
בעידן שבו שואפת תעשיית האלקטרוניקה למוצרים קטנים יותר, מהירים יותר, חכמים ומורכבים יותר, עם צפיפות הספק גבוהה יותר, מתעורר צורך בשימוש...
קרא עוד
‫צב"ד‬
אדוונטסט מציגה פתרונות בדיקה חדשים עבור 5G, רכב וזיכרון
ההכרזה התקיימה במהלך כנס סמיקון טאיוואן המתקיים השבוע
קרא עוד